Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn:

“Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, nhân dân ba nước Đông Dương, gắn với phong trào cộng sản quốc tế, phong trào đấu tranh vì nền độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên thế giới.

Đối với sự nghiệp của cách mạng Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm theo dõi, chỉ đạo, lãnh đạo, dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, to lớn, kịp thời cho nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân kiểu cũ và mới, góp phần làm cho cách mạng Lào từng bước giành thắng lợi. Trong ngọn lửa phong trào cách mạng cam go, ác liệt, đầy hy sinh to lớn của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong xây dựng mối quan hệ đoàn kết Lào-Việt Nam trở thành khối sức mạnh đại đoàn kết không bao giờ phai của nhân dân hai nước để chiến thắng giặc ngoại xâm. Tình đoàn kết đặc biệt đó đã trở thành mối quan hệ trong sáng, thủy chung và hiếm có trong quan hệ quốc tế, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấm thía công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lời dạy bất hủ của Người:

“Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Việt-Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long”

Lời dạy đó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào khẳng định sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em giữ gìn mối quan hệ đặc biệt này đời đời bền vững”.

* Bày tỏ tình cảm chân thành tới Chủ tịch Hồ Chí Minh-người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cuộc đấu tranh đoàn kết vì độc lập và thắng lợi của nhân dân Việt Nam, điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba nhấn mạnh: “Chủ tịch Fidel Castro Ruz và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai lãnh tụ lịch sử của hai dân tộc đã dày công vun đắp cho tình hữu nghị gắn bó keo sơn Việt Nam và Cuba. Mối quan hệ này được tôi luyện trong lò lửa đấu tranh, tiếp tục là tấm gương cho thế giới trong thời điểm mà nhân loại rất cần sự đoàn kết và hợp tác để cứu giúp các nạn dân do đại dịch gây ra”.

Nhân dịp này, Đảng Cộng sản Cuba tái khẳng định “quyết tâm của Đảng Cộng sản Cuba trong việc tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt với Đảng Cộng sản Việt Nam”; tin tưởng “nền tảng của những lời dạy và di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục dẫn đường chỉ lối cho nhân dân và các thế hệ tương lai của Việt Nam trong công cuộc xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mười lần to đẹp hơn”.