Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình phát triển trên thế giới về vùng đổi mới sáng tạo như Deajeon - Daedeok Innopolis (Hàn Quốc), Brainport Eindhoven (Hà Lan)… Đề án “Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương - Binh Duong Innovation Region” là một mô hình hoàn toàn mới, mang tính sáng tạo cao, phù hợp với thực tiễn của Bình Dương, có vận dụng và đúc kết từ những thành tựu của các vùng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là nội dung trọng tâm trong xây dựng thành phố thông minh Bình Dương cho giai đoạn tiếp theo, mang tính đột phá tích hợp gồm TP Thủ Dầu Một, trong đó thành phố mới là khu đô thị trung tâm; khu công nghiệp khoa học - công nghệ Bàu Bàng; vị trí khu làm việc và khu đô thị; giao thông công cộng logistics.

“Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương - Binh Duong Innovation Region” kỳ vọng sẽ tạo ra đòn bẩy nhằm thúc đẩy, xây dựng nền tảng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và rộng hơn là văn hóa đổi mới sáng tạo bền vững, giúp tỉnh Bình Dương xây dựng một môi trường hấp dẫn cho các nhà khởi nghiệp, các công ty công nghệ, tiếp tục tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới… Từ đó giúp tỉnh nâng cấp nền sản xuất hiện tại, tạo ra các công cụ sản xuất mới và phát triển đồng đều trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, dần tăng tỷ trọng kinh tế số trong nền kinh tế.

THANH HƯNG