Năm 2023, PV GAS CA MAU tiếp tục duy trì xây dựng và phát triển VHDN với 4 giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - trách nhiệm - sáng tạo - kết nối” và đưa Văn hóa an toàn, Văn hóa đọc trở thành một trong những nét đặc trưng của đơn vị.

leftcenterrightdel
PV GAS CA MAU nhận biểu trưng từ đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Một trong số những hoạt động nổi bật PV GAS CA MAU đã triển khai hiệu quả và sáng tạo phải kể đến như: Ban hành chỉ thị số 11/CT-KCM về việc thực hiện và tuân thủ nghiêm nội quy lao động, VHDN tại Công ty, tăng cường công tác quản lý, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động; ban hành “Sổ tay văn hóa khí Cà Mau” với thiết kế tinh tế mới mẻ, nội dung được điều chỉnh phù hợp hơn với xu hướng phát triển hiện đại nhưng vẫn tập trung hoàn thiện hệ giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – trách nhiệm – sáng tạo – kết nối”; tổ chức Diễn đàn VHDN năm 2023 với chủ đề “Con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng” và diễn đàn “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng” để nâng cao nhận thức của CBCNV về tầm quan trọng của VHDN, định hướng cụ thể để xây dựng và phát triển VHDN trong các giai đoạn tiếp theo; trồng hơn 500 cây xanh phủ xanh khuôn viên Nhà máy xử lý khí Cà Mau và đường công vụ dọc tuyến ống bờ thuộc đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau; tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam/PV GAS tổ chức: “Tôi yêu Petrovietnam”, cuộc thi ảnh “Petrovietnam trong tôi”, chương trình hiến máu “Nhiệt huyết người dầu khí”, Giải chạy bộ Xuân Dầu Khí, các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 33 năm thành lập PV GAS…

Đặc biệt, PV GAS CA MAU còn xây dựng quy trình “Hướng dẫn chấm điểm KPIs và xét thưởng an toàn” và quy trình “Đánh giá năng lực tổng thể”. Trong đó, quy trình “Hướng dẫn chấm điểm KPIs và xét thưởng an toàn” có các tiêu chí để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong thực hành VHDN cũng như trong các hoạt động sáng kiến cải tiến, Kaizen, thực hiện tốt công tác 5S, đạt thành tích cao trong các hoạt động văn hóa thể thao. Quy trình “Đánh giá năng lực tổng thể” đưa chỉ tiêu thực hành VHDN là một tiêu chí bắt buộc để đánh giá tất cả CBCNV hằng năm, làm cơ sở cho công tác đào tạo, nâng lương, khen thưởng, bình xét phụ cấp thu hút, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

leftcenterrightdel
PV GAS CA MAU là một đơn vị mạnh trong các hoạt động thể thao.

Năm 2024, PV GAS CA MAU tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ triển khai xây dựng và phát triển VHDN PV GAS, gắn việc thực hiện VHDN với tầm nhìn, sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi và phương châm hành động tại đơn vị.

Cụ thể, PV GAS CA MAU sẽ tiếp tục đưa chỉ tiêu thực hành VHDN là một trong các tiêu chí bắt buộc trong đánh giá CBCNV trước khi ký hợp đồng lao động, đánh giá năng lực tổng thể, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tăng lương…

Nhiều hoạt động ấn tượng và hấp dẫn sẽ được tổ chức như: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu VHDN; các diễn đàn về Văn hóa đọc, VHDN và Văn hóa An toàn; các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua để gắn kết, lồng ghép giá trị VHDN như hội thao, teambuilding…

PV GAS CA MAU tập trung khuyến khích CBCNV lan tỏa những giá trị tốt đẹp về một môi trường làm việc văn minh, thân thiện; tích cực tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến, thi đua thực hiện 5S, kaizen, STOP, ATVSV… tạo lực đẩy giúp CBCNV nâng cao tinh thần, tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ khác của đơn vị và của PV GAS.

Với sự nỗ lực, cố gắng cùng sức trẻ, sự sáng tạo, PV GAS CA MAU đang ngày càng thể hiện được bản lĩnh, sự tự tin trong hành trình xây dựng và phát triển VHDN mang những bản sắc riêng; là môi trường làm việc, nơi mà CBCNV được làm việc, được cống hiến, được tỏa sáng và yêu thương.

MINH HÀ