leftcenterrightdel
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê 
Đồ họa: TÔ NGỌC