Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 2 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng của năm 2022 đạt 109,62 tỷ USD, tăng 14,2% tương ứng tăng 13,60 tỷ USD so với 2 tháng của năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 tháng của năm 2022 đạt 76,37 tỷ USD, tăng 11,2% (tương ứng tăng 7,7 tỷ USD) so với 2 tháng đầu năm 2021; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 33,25 tỷ USD, tăng 21,6% (tương ứng tăng 5,9 tỷ USD) so với 2 tháng đầu năm 2021.  

Trong nửa cuối tháng 2 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,92 tỷ USD. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 581 triệu USD.

leftcenterrightdel
 

Cụ thể, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2 đạt 14,51 tỷ USD, tăng 65,8% (tương ứng tăng 5,76 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 2 của năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 2 tăng ở một số nhóm hàng như: Máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 71% (tương ứng tăng 723 triệu USD); hàng dệt may tăng 99% (tương ứng tăng 681 triệu USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 38% (tương ứng tăng 612 triệu USD); điện thoại các loại và linh kiện tăng 35% (tương ứng tăng 563 triệu USD); giày dép các loại tăng 377 triệu USD, tăng 78%.

Như vậy, tính trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 54,52 tỷ USD, tăng 11,7% (tương ứng tăng 5,71 tỷ USD) so với 2 tháng đầu năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 2 của năm 2022 đạt 10,69 tỷ USD, tăng 59,4% tương ứng tăng 3,98 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 2-2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên 39,63 tỷ USD, tăng 6,9% (tương ứng tăng 2,56 tỷ USD) so với 2 tháng của năm 2021 và chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

leftcenterrightdel

Biểu đồ trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 2 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 2 năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2-2022 đạt 12,59 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5% (tương ứng giảm 63,6 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu của tháng.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa sau tháng 2 giảm chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Vải các loại giảm 240 triệu USD (tương ứng giảm 41%); máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác giảm 143 triệu USD (tương ứng giảm 9%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 138 triệu USD (tương ứng giảm 4%).

Như vậy, tính trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 55,10 tỷ USD, tăng 16,7% (tương ứng tăng 7,89 tỷ USD) so với 2 tháng đầu năm 2021.

Trong nửa sau của tháng 2-2022, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 8,34 tỷ USD, giảm 3,7% (tương ứng giảm 317 triệu USD) so với nửa đầu của tháng. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 36,74 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 5,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 66,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

HOÀNG LAN