Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 2-2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-2 đạt 81,69 tỷ USD, tăng 9,8%, tương ứng tăng 7,3 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 56,91 tỷ USD, tăng 6,9% (tương ứng tăng tới 3,7 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 24,78 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 3,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

leftcenterrightdel

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: Q.H/haiquanonline.com.vn 

Trong nửa đầu tháng 2, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 3,9 tỷ USD và tính từ đầu năm đến hết ngày 15-2, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,53 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 đạt 8,75 tỷ USD, giảm 50,5% (tương ứng giảm 8,93 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 1-2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 2 giảm so với kỳ 2 tháng 1-2022 ở một số nhóm hàng: Dệt may giảm 1,41 tỷ USD, tương ứng giảm 67,3%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 1,1 tỷ USD, tương ứng giảm 51,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,01 tỷ USD, tương ứng giảm 38,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 875 triệu USD, tương ứng giảm 35,2%;...

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết 15-2, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 39,58 tỷ USD, tăng 2,7% tương ứng tăng 1,03 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

leftcenterrightdel

Biểu đồ trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1-1-2022 đến 15-2-2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan. 

Bên cạnh đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 2 đạt 6,71 tỷ USD, giảm 47,7%, tương ứng giảm 6,11 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 1-2022. Tính đến hết ngày 15-2, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 28,77 tỷ USD, giảm 1,3%, tương ứng giảm 367 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 đạt 12,66 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm gần 2 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1-2022. Tính đến hết ngày 15-2, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 42,11 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 6,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

leftcenterrightdel
Biểu đồ trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1-1-2022 đến 15-2-2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan.  

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,65 tỷ USD, giảm 11,4% (tương ứng giảm 1,1 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 1-2022. Tính đến hết ngày 15-2, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 28,14 tỷ USD, tăng 16,9% (tương ứng tăng 4,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 66,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

PHƯƠNG MINH