Tính trong 2 quý đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% tương ứng tăng 52,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,46 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,86 tỷ USD).

Tính trong 2 quý đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 743 triệu USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là 44,38 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 quý đầu năm 2022 lên 255,83 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 35,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

leftcenterrightdel
 10 nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng cao nhất trong 2 quý/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là 23,96 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 2 quý đầu năm 2022 của doanh nghiệp FDI lên gần 135,9 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 19,15 tỷ USD) so với 2 quý đầu năm 2021 và chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6-2022 là 20,42 tỷ USD, giảm 0,3% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 2 quý đầu năm 2022 đạt 119,93 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 16,1 tỷ USD) so với 2 quý đầu năm 2021, chiếm 64,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 6-2022 đạt thặng dư 3,54 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 2 quý đầu năm 2022 lên mức thặng dư 15,97 tỷ USD.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn 

Trong tháng 6-2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam là 32,84 tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng trước. Quy mô hàng hóa xuất khẩu của nước ta trong tháng tăng 1,92 tỷ USD đến từ các nhóm hàng: Hàng dệt may tăng 415 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 337 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 314 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 266 triệu USD; giày dép tăng 253 triệu USD…

Tính trong 2 quý đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 27,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 4,12 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 4,08 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,74 tỷ USD; hàng dệt may tăng 3,19 tỷ USD; hàng thủy sản 1,58 tỷ USD; giày dép các loại tăng 1,4 tỷ USD… so với cùng kỳ năm 2021.

Về nhập khẩu hàng hóa: Trong tháng 6-2022 là 32,23 tỷ USD, giảm 1,2% về số tương đối và giảm 383 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Trong đó có một số nhóm hàng giảm như: Vải các loại giảm 293 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 213 triệu USD…

Bên cạnh đó có một số nhóm hàng tăng như: Than các loại tăng 405 triệu USD; dầu thô tăng 204 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 128 triệu USD... so với tháng trước.

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 2 quý của năm 2022 đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5%, tương ứng tăng 24,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tăng mạnh nhất ở các nhóm hàng như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,26 tỷ USD; xăng dầu các loại tăng 2,83 tỷ USD; than các loại tăng 2,49 tỷ USD; hóa chất tăng 1,3 tỷ USD…

HOÀNG LAN