Tại điểm cầu tại Phòng họp 203, trụ sở BSR, đồng chí Khương Lê Thành, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT phụ trách điểm cầu. Tham dự tại điểm cầu 203 có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BSR; các đồng chí Thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Ban Kiểm soát; các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội; toàn thể đảng viên tại các chi bộ: Cơ quan Hội đồng quản trị, Quản trị nhân lực, Pháp chế, Kinh tế kế hoạch, Tài chính kế toán.

leftcenterrightdel
Điểm cầu phòng họp 203, trụ sở BSR do đồng chí Khương Lê Thành, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT phụ trách.

Tại phòng họp 107, trụ sở BSR do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phụ trách; tham dự tại điểm cầu có các đồng chí thuộc Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; Đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh BSR; toàn thể đảng viên tại các chi bộ: Văn phòng, Kinh doanh, Thương mại dịch vụ.

leftcenterrightdel

Điểm cầu Phòng họp 107-Trụ sở BSR do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực , Chủ tịch Công đoàn cơ sở phụ trách.

Tại Hội trường Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất do đồng chí Mai Tuấn Đạt-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc phụ trách; tham dự tại điểm cầu gồm có: Ban giám đốc Nhà máy, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại các chi/đảng bộ: Đảng bộ bộ phận Khối Sản xuất, Đảng bộ bộ phận Khối Bảo dưỡng Sửa chữa, Ban Quản lý dự án NMLD Dung Quất, An toàn môi trường, Quản lý chất lượng và Quản lý vật tư.

leftcenterrightdel
Điểm cầu Hội trường NMLD Dung Quất do đồng chí Mai Tuấn Đạt-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Tại Phòng họp 212, Khu hành chính A1-NMLD Dung Quất do đồng chí Lê Hải Tuấn-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển phụ trách; tham dự tại điểm cầu có toàn thể đảng viên tại các chi bộ: Nghiên cứu phát triển, Điều độ sản xuất, Công nghệ thông tin, Quản lý cảng biển, Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí, Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung.

leftcenterrightdel
Điểm cầu Khu hành chính A1-NMLD Dung Quất do đồng chí Lê Hải Tuấn-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển phụ trách.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng; các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

MINH HÀ