leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê, TTXVN
Đồ họa: TÔ NGỌC