Để sớm khởi công dự án Cảng HKQT Long Thành, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương để hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ như cam kết. Bảo đảm hoàn thành thủ tục chi trả và dọn dẹp mặt bằng 1.810ha đất khu vực ưu tiên để bàn giao trong tháng 10-2020. Đồng thời, tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại (trong phạm vi toàn bộ 5.000ha) để giải ngân hết số vốn đã bố trí cho dự án (23.000 tỷ đồng); có phương án bảo vệ, tránh tái lấn chiếm phần diện tích đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng.

Phó thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ sớm thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị tập trung nhân lực, chủ động, tích cực đẩy nhanh tiến độ thủ tục pháp lý liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phấn đấu khởi công dự án trong đầu quý I-2021.

HƯNG MẠNH