leftcenterrightdel
Đồ họa: TÔ NGỌC. Nguồn: TỔNG CỤC THỐNG KÊ