leftcenterrightdel
Đồ họa: TÔ NGỌC. Nguồn: Cục Thống kê TP Hà Nội