Với tiền đề thành công trong việc giải quyết tranh chấp với Tổng thầu EPC dự án NMXS Đình Vũ, PVTEX đã hợp tác với đơn vị kiểm toán hoàn thành dự thảo báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, tiến tới hoàn thành toàn bộ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án để trình các cấp có thẩm quyền.

PVTEX cũng đã tập trung hoàn thành kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phục vụ công tác vận hành toàn bộ nhà máy để Công ty An Sơn và các chuyên gia tư vấn nước ngoài xem xét đánh giá và góp ý; Rà soát, sửa đổi và bổ sung và ban hành các quy trình hướng dẫn, vận hành, bảo dưỡng và quản lý chất lượng; Sắp xếp bảo quản tài liệu kỹ thuật của Nhà máy; Huy động các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành đến để bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo cho sự vận hành an toàn, hiệu quả của dây chuyền Nhà máy.

Có thể nhận thấy, dù PVTEX còn đang phải đối mặt với  nhiều khó khăn, thách thức nhưng hơn 200 cán bộ nhân viên (trong đó có gần 90% là lao động trực tiếp) của nhà máy  đều  nỗ lực khắc phục khó khăn, lao động sản xuất tốt. Vì thế, sản lượng do Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTEX) thực hiện trong 3 tháng đầu năm đạt 1.914 tấn sợi các loại theo đơn đặt hàng của đối tác là Công ty CP Xơ sợi Tổng hợp An Sơn. Chi phí giá thành sản xuất  giảm so với kế hoạch; Chất lượng sản phẩm loại A, được tiêu thụ tại thị trường trong nước và đã xuất khẩu thành công vào thị trường Hoa Kỳ./.

NAM NGÂN