Trong đó, trị giá xuất khẩu là 34,71 tỷ USD, tăng 48,2% (tương ứng tăng 11,3 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu là 32,66 tỷ USD, tăng 28,7% (tương ứng tăng 7,3 tỷ USD).

Tính trong cả quý I-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 176,75 tỷ USD, tăng 14,3%, tương ứng tăng 22,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 89,1 tỷ USD, tăng 13,4% (tương ứng tăng 10,55 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 87,64 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 11,54 tỷ USD).

leftcenterrightdel
 Quý I-2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 176,75 tỷ USD. Ảnh minh họa:tapchitaichinh.vn

Trong tháng, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 2,05 tỷ USD. Tính trong quý I-2022, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 1,46 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là 46,89 tỷ USD, tăng 35,7% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong quý I-2022 lên 123,05 tỷ USD, tăng 12,8% (tương ứng tăng 13,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này là 25,84 tỷ USD, tăng 47,8% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong quý I-2022 của doanh nghiệp FDI lên 65,36 tỷ USD, tăng 10,6% (tương ứng tăng 6,28 tỷ USD) so với quý I-2021 và chiếm 73,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

leftcenterrightdel

Biểu đồ Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa trong quý I của giai đoạn 2020-2022 

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3-2022 là 21,05 tỷ USD, tăng 23,3% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong quý I-2022 đạt 57,69 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 7,66 tỷ USD) so với quý I-2021, chiếm 65,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3-2022 đạt thặng dư 4,79 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong quý I-2022 lên mức thặng dư 7,68 tỷ USD.

HOÀNG LAN