Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Từ điểm cầu trung tâm, hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị nhằm tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, xây dựng dự thảo nghị quyết mới để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thông tin tại hội nghị cho biết, sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết, nông nghiệp, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, bao trùm, toàn diện: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt được mức khá cao (2,94%/năm), chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện... Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nghị quyết số 26-NQ/TW ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Song, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Gợi ý về quan điểm, mục tiêu và giải pháp đối với nghị quyết mới về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu: Tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội như thể chế về đất đai để phục vụ cho phát triển nông nghiệp được hoàn thiện; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải là chờ đợi để giải cứu; nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp trong kinh tế nông nghiệp; môi trường bền vững...

VŨ DUNG