Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết: TP Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của ADB như là một đối tác lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Các dự án sử dụng nguồn vốn vay của ADB đều là những công trình có tính cộng hưởng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện chất lượng sống của người dân. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng mong muốn lãnh đạo ADB quan tâm hỗ trợ thành phố đẩy nhanh giải ngân các khoản vay cũng như tiến độ các dự án đang triển khai; đồng thời, đề nghị ADB hỗ trợ thành phố triển khai 4 chương trình phát triển thành phố giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030...

HOÀNG NGÂN