Năm 2023, xăng dầu chịu bao nhiêu tiền thuế bảo vệ môi trường?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2023 được quy định tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 30-12-2022. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn... so với mức trần biểu khung thuế.

Như vậy, mức thuế môi trường với xăng (trừ ethanol) là 2.000 đồng một lít; dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut và mỡ nhờn là 1.000 đồng một lít/kg; dầu hỏa 600 đồng một lít.

Riêng thuế với nhiên liệu bay, hiện vẫn còn khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nên đề nghị áp mức sàn trong biểu thuế, là 1.000 đồng/lít. Thời hạn áp dụng từ ngày 1-1-2023 đến hết 31-12-2023.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 31-12-2023 được quy định cụ thể như sau:

leftcenterrightdel
 

* Hết năm 2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1-1-2024 sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường (tức xăng là 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 3.000 đồng; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng mỗi lít; dầu hỏa là 1.000 đồng; mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg).

leftcenterrightdel

Mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2023 được quy định tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 30-12-2022. Ảnh minh họa: Bộ Công Thương

 

 

Theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1-11-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 về kinh doanh xăng dầu, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức do Bộ Tài chính xác định và thông báo hằng năm để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu.

Giá cơ sở xăng dầu = Giá xăng dầu nguồn nhập khẩu x Tỷ trọng % sản lượng xăng dầu nhập khẩu + Giá xăng dầu nguồn trong nước x Tỷ trọng % sản lượng xăng dầu trong nước.

 

Ai có thẩm quyền điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu?

Theo khoản 2 Điều 8 Luật Bảo vệ môi trường 2010, căn cứ vào Biểu khung thuế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ;

- Mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa.

 

Giá xăng dầu hiện nay như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.329 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 23.147 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 22.524 đồng/lít;

- Dầu hỏa: Không cao hơn 22.576 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 13.934 đồng/kg.

MINH AN