Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; kết luận số 25-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Hội nghị tổng kết và báo cáo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW của địa phương là cơ sở quan trọng để Ban chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. GRDP của Quảng Ngãi đạt 52.925 tỷ đồng (năm 2021); GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 3.360 USD; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2021 đạt 10,92%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, dịch vụ ngày càng cao, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH TRUNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá, những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của Quảng Ngãi là rất toàn diện, thể hiện được sự thành công từ lựa chọn đột phá. Tuy nhiên, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước còn phụ thuộc nhiều vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.

Hạ tầng giao thông, đô thị chưa đồng bộ; đô thị phát triển chưa bền vững. Việc quản lý, sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản còn nhiều thiếu sót. Tình trạng khai thác đá, sỏi, cát trái phép còn diễn ra nhiều nơi. Hạ tầng văn hóa-xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng...

Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, những hạn chế này có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Đó là nhân lực trong bộ máy nhà nước và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Năng lực quản lý, điều hành của một số cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của cấp trên chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới để phát huy tiềm năng, lợi thế của ngành, địa phương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THÀNH TRUNG

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp, trước hết là sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, là công cụ quản lý và cơ sở cho việc thu hút đầu tư và quản lý phát triển tỉnh.

 

Phát triển khu Kinh tế Dung Quất trở thành một trong những trung tâm công nghiệp ven biển trọng điểm của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng thời, Quảng Ngãi cần phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng là một trong các cửa ngõ giao thương quốc tế, nhất là liên kết khu vực Nam Quảng Ngãi - Bắc Bình Định và Quảng Ngãi - Tây Nguyên. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển hệ thống mang tính kết nối vùng và liên vùng.

MẠNH HƯNG