Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 1-2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 1-2023 đạt 46,56 tỷ USD, giảm 25% (tương ứng giảm 15,5 tỷ USD) so với tháng 1-2022.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 33,5 tỷ USD, giảm 22,1% (tương ứng giảm 9,52 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 13,06 tỷ USD, giảm 31,5% (tương ứng giảm 6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.  

Trong kỳ 2 tháng 1-2023, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 39 triệu USD. Tính trong tháng đầu tiên của năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 656 triệu USD.

leftcenterrightdel

Kỳ 2 tháng 1-2023: Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 18,09 tỷ USD. Ảnh minh họa: TTXVN 

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1-2023 đạt 9,02 tỷ USD, giảm 37,8% (tương ứng giảm 5,47 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 1-2023. Như vậy, tính trong tháng 1-2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 23,61 tỷ USD, giảm 25,9%, tương ứng giảm 8,25 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 1-2023 đạt 7,14 tỷ USD, giảm 33,9% tương ứng giảm 3,66 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1-2023 của nhóm các doanh nghiệp này lên 17,97 tỷ USD, giảm 21,5% (tương ứng giảm 4,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 76,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1-2023 đạt 9,06 tỷ USD, giảm 34,1% (tương ứng giảm 4,7 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 1-2023. Như vậy, tính trong tháng 1-2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 22,95 tỷ USD, giảm 24% (tương ứng giảm 7,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 6,07 tỷ USD, giảm 35,3% (tương ứng giảm 3,32 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 1-2023. Tính trong tháng 1-2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 15,53 tỷ USD, giảm 22,8% (tương ứng giảm 4,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 67,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

PHƯƠNG MINH