Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 12-2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-12-2022 đạt 701,28 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng gần 66,9 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 487,45 tỷ USD, tăng 10,7% (tương ứng tăng tới 47,04 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 213,83 tỷ USD, tăng 10,2% (tương ứng tăng 19,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

leftcenterrightdel

Xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cảng quốc tế Tân Cảng-Cái Mép. Ảnh minh họa:TTXVN 

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 năm 2022 đạt 13,62 tỷ USD, giảm 11,1% (tương ứng giảm 1,7 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 11-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-12-2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 355,82 tỷ USD, tăng 12% tương ứng tăng 38,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 12-2022 đạt 9,96 tỷ USD, giảm 12,2%, tương ứng giảm 1,39 USD so với kỳ 2 tháng 11-2022. Tính đến hết ngày 15-12-2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 262,6 tỷ USD, tăng 13,1%, tương ứng tăng 30,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12-2022 đạt 13,96 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 599 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-12-2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 345,47 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 28,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 8,8 tỷ USD, tăng 2,1% (tương ứng tăng 179 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 11-2022. Tính đến hết ngày 15-12-2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 224,85 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 16,72 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

HOÀNG LAN