Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (GRDP) ước tăng 8,01% và GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng. Cùng với đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,8%… Ngoài ra, thu ngân sách của Bình Dương ước đạt 61.940 tỷ đồng, bằng 103% dự toán HĐND tỉnh giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo.

Một số kết quả nổi bật khác như: Kim ngạch xuất khẩu đạt 35,7 tỷ USD, tăng 9%, thặng dư thương mại đạt 10 tỷ USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 154.473 tỷ đồng, tăng 12,9%, thu hút đầu tư nước ngoài hơn 3 tỷ USD, lũy kế đến nay thu hút hơn 40 tỷ USD vốn FDI vào tỉnh.

Cùng với nhiều điểm sáng về kinh tế, Bình Dương đã quan tâm chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh và giải quyết việc làm cho người lao động. Các hoạt động văn hóa, xã hội nhanh chóng phục hồi và có nhiều khởi sắc, hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí sôi động trở lại. Công tác dạy nghề, phát triển thị trường lao động được tiếp tục chú trọng, các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động được tăng cường, ước trong năm đã tạo việc làm tăng thêm cho 35.000 người, đạt 100% kế hoạch. 

leftcenterrightdel
Đại diện các sở ngành trao đổi thông tin báo chí quan tâm.

Thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, tập trung mọi nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng tỉnh phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

LONG GIANG