Theo đó, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xem xét hỗ trợ miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày 23-1 đến 31-12-2020 hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn. Trường hợp cân đối ngân sách gặp khó khăn, đề nghị giảm 50% các loại thuế này, cho phép doanh nghiệp giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách. Đồng thời, giảm, tạm hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu nước ngoài. Bộ GTVT cũng kiến nghị xem xét miễn giảm phí neo đậu trong trường hợp tàu, thuyền phải neo đậu cách ly 14 ngày để chờ kiểm dịch; bổ sung doanh nghiệp vận tải biển vào danh mục được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...

 

MẠNH HƯNG