Tại hội thảo, bà Doãn Hồng Nhung, Phó trưởng ban pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15-5-2014 quy định về giá đất. Bà Doãn Hồng Nhung cho rằng, việc tính giá đất hiện nay có 5 phương pháp, vì vậy cần cân nhắc lựa chọn phương pháp cụ thể để bồi thường đơn giản, dễ tính tránh thất thu thuế cho nhà nước. Cần bổ sung thêm vấn đề xử lý chuyển tiếp khi đấu giá không hiệu quả và vi phạm pháp luật về đấu giá bỏ cọc. Cần ân hạn để doanh nghiệp khắc phục hậu quả.

Bà Doãn Hồng Nhung kiến nghị, bổ sung thêm thẩm quyền khi cho UBND cấp tỉnh đại diện cho Nhà nước khi thu hồi đất. Nghị định cần chú ý sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo hướng Tổ chức phát triển quỹ đất thuộc UBND cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển quỹ đất thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội thảo.

Ông Dương Đăng Huệ, Cố vấn pháp lý Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ (VARSI) đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai ban hành kèm theo Văn bản số 0442/PTM-PC ngày 12-4-2022 của VCCI.

Theo ông Dương Đăng Huệ, về cơ bản, các trường hợp mà Khoản 2, Điều 1 của dự thảo trên có thể coi là các trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, quy định nêu trong dự thảo chỉ mang tính liệt kê mà chưa xác định rõ các tiêu chí để xác định thế nào là một sự kiện bất khả kháng. Điều này có thể gây nên tình trạng áp dụng một cách tùy tiện, không thống nhất và qua đó có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước cũng như nhà đầu tư thực hiện dự án.

Về vấn đề này, theo quy định tại Khoản 1, Điều 156 Bộ luật Dân sự thì được xem là một sự kiện bất khả kháng cần đáp ứng ba điều kiện: Sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được; không thể khắc phục được và đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Vì vậy, ông Dương Đăng Huệ kiến nghị, Khoản 2, Điều 1 của dự thảo cần chỉnh sửa lại một cách nghiêm túc, công phu theo hướng bổ sung thêm các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1, Điều 156 Bộ luật Dân sự để đảm bảo các trường hợp được liệt kê có đầy đủ các tiêu chí để xem là một sự kiện bất khả kháng.

Tin, ảnh: LA DUY