Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của kỳ họp. Theo đó kỳ họp lần này được tổ chức để thực hiện các công việc đột xuất, phát sinh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, thông qua 13 dự thảo nghị quyết, gồm: 7 dự thảo nghị quyết về tài chính, ngân sách; 5 dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng phòng hộ sang mục đích khác và 1 dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, kiện toàn chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để kỳ họp thành công, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo của tỉnh, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND, ngày 9-12-2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình; về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng phòng hộ sang mục đích khác; về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 vốn ngân sách địa phương; Tờ trình về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách Trung ương (đợt 2); về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách cấp tỉnh (đợt 3); nhóm Tờ trình về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; về việc ban hành Nghị quyết bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh năm 2024 cho các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ, chính sách, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (đợt 1); về việc ban hành Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định giao bổ sung dự toán năm 2024 cho các đơn vị dự toán cấp I của ngân sách cấp tỉnh; về việc thông qua Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2025.

Sau đó, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết.

HĐND tỉnh cũng đã nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 vốn ngân sách địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND các huyện, thành phố có liên quan rà soát các dự án đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

leftcenterrightdel

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Kiên được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Các đại biểu đề nghị, đối với nghị quyết liên quan đến đầu tư công, tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gắn với tái định cư cho người dân bị thu hồi đất theo quy định, đồng thời đề nghị tăng cường các nguồn lực nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bầu đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đối với Nghị quyết liên quan đến tài chính, ngân sách, kế hoạch đầu tư công, phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khẩn trương triển khai để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng các công trình, kịp thời khắc phục các bất cập, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhanh chóng đưa công trình hoàn thành đi vào sử dụng.

Đối với các nghị quyết về chuyển đổi số, đề nghị UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025 để thực hiện nghị quyết, góp phần đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường số. Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết đã được ban hành.

Tin ảnh: KHÁNH AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.