Chính phủ vừa ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân mới, với mức tối thiểu (chưa bao gồm thuế GTGT) là 1.826,22 đồng/kWh, tối đa là 2.444,09 đồng/kWh. So với khung cũ, giá tối thiểu tăng 220,03 đồng/kWh (tương đương tăng 13,7%); giá tối đa tăng 537,67 đồng/kWh (tương đương tăng 28,2%).

Như vậy với khung giá bán lẻ điện mới này thì hóa đơn tiền điện hằng tháng liệu có tăng hay không?

Thực tế, khung giá bán lẻ điện bình quân là mức sàn và trần để Chính phủ quy định cứng giá bán lẻ điện bình quân. Việc tăng khung giá bán lẻ điện bình quân chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

Khung giá bán lẻ điện bình quân, cùng với kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2022 sẽ là căn cứ để Bộ Công Thương tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 và báo cáo các cấp có thẩm quyền.

leftcenterrightdel

 Hóa đơn tiền điện sẽ tăng thế nào khi có khung giá bán lẻ mới? Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Còn hiện tại, giá bán lẻ điện bình quân vẫn là 1.864,44 đồng/kWh, được áp dụng từ năm 2019 đến nay.

leftcenterrightdel
Giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng từ năm 2019 đến nay. 

Tại Việt Nam, Nhà nước sẽ quy định khung giá bán lẻ điện bình quân và cơ chế điều chỉnh giá. Trong khi đó, giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị điện lực (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) quyết định trên cơ sở khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mà Nhà nước quy định.

Giá bán lẻ điện bình quân được EVN xây dựng căn cứ theo Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hiện nay được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu thông số đầu vào thay đổi làm giá bán lẻ điện bình quân tính toán tăng từ 3% trở lên và trong khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân thì giá điện được phép điều chỉnh tăng, nếu giảm thì giá điện được điều chỉnh giảm.

Theo chia sẻ của ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), liên quan đến việc xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ Công Thương mới đây có văn bản gửi EVN, yêu cầu khẩn trương xây dựng các phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg.

Trên cơ sở mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh nêu trên (trong khung giá), căn cứ cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, Bộ Công Thương sẽ ban hành quyết định quy định giá bán điện cho các khách hàng sử dụng điện, trong đó có các bậc giá nhóm khách hàng sinh hoạt.

MINH AN