Tính chung GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42% - chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của 6 tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024.

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38% - đóng góp 5,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,51% - đóng góp 44,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,64% - đóng góp 49,76%.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: VGP

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,55%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,44%; khu vực dịch vụ chiếm 43,35%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,66% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2023 là 11,64%; 36,46%; 43,10%; 8,80%).

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Diện tích rừng trồng mới và thu hoạch gỗ tăng cao do hoạt động xuất khẩu gỗ khởi sắc, giá gỗ nguyên liệu tăng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản tăng trưởng khá, các địa phương chú trọng đầu tư nuôi thâm canh và bán thâm canh một số thủy sản chủ lực.

Sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo.. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,67%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tình hình đời sống của hộ dân cư, đời sống của hộ dân cư trong 6 tháng đầu năm 2024 cũng được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm 2023. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được các cấp từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện...

THẢO PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.