Tuyến cao tốc này có chiều dài khoảng 115km qua hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Giai đoạn 1, triển khai trong giai đoạn 2020-2024, xây dựng khoảng 93km từ Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đến nút giao với Quốc lộ 3 (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng). Giai đoạn 2 (sau năm 2025) tiếp tục đầu tư 22km, nối đến Cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 20.939 tỷ đồng, trong đó, mức đầu tư giai đoạn 1 là 12.546 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 8.393 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, vốn do nhà đầu tư huy động là 7.542 tỷ đồng, gồm vốn chủ sở hữu, tín dụng và vốn hợp pháp khác; Nhà nước tham gia 5.000 tỷ đồng gồm vốn góp và hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư.

HƯNG MẠNH