leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thành Đô, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo MTQG tỉnh Điện Biên, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan chủ trì thực hiện các Chương trình MTQG trao đổi, tham luận về tình hình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các vấn đề, như: Ban hành cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện; công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai; công tác truyền thông thực hiện các Chương trình MTQG; huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị...

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, nhấn mạnh: Các ngành tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sát, đúng tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất giải pháp trong tổ chức thực hiện. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch nguồn vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 để địa phương chủ động kế hoạch thực hiện; cho phép địa phương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 và vốn giao năm 2022 đến hết ngày 30-6-2023. Các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành thông tư, hướng dẫn triển khai thực hiện. Cho phép địa phương thực hiện việc bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình. Các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản, hướng dẫn về chuyên môn, định mức, quy định... đối với Chương trình MTQG Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Bộ, ngành Trung ương sớm công bố chỉ tiêu hộ nghèo trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới... đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành Trung ương sớm giao nguồn kinh phí, tập huấn, hướng dẫn, điều chỉnh những khó khăn, vướng mắc, bất cập... để địa phương chủ động triển khai, thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH