Theo Công điện, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt ngay từ đầu năm 2023.

Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt được những kết quả khá tích cực, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 đạt 56,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2022.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: vtv.vn

Bên cạnh những bộ, cơ quan trung ương và địa phương có kết quả giải ngân tốt, vẫn còn 15 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 dưới 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, gồm Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Việc giải ngân chậm của các bộ, cơ quan trung ương nêu trên ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành mục tiêu giải ngân của kế hoạch năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao (trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023).

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng 15 bộ, cơ quan trung ương chỉ đạo quyết liệt, rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công của bộ, cơ quan trung ương mình, bảo đảm đạt mức bình quân chung của cả nước.

Cùng với đó, 15 bộ, cơ quan trung ương này tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đó là chỉ đạo chủ đầu tư chủ động và quyết liệt giải quyết khó khăn thuộc trách nhiệm xử lý; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng, khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Bên cạnh đó, lập kế hoạch, thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chi tiết của từng dự án. Thực hiện phân công Lãnh đạo phụ trách, chịu trách nhiệm theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện của từng dự án để kịp thời chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị 15 bộ, cơ quan trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp tháo gỡ, xử lý theo quy định.

HẢI THANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.