Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 là ngày 1-4-2019. Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ sau ngày 1-4-2019 sẽ bị xử phạt theo quy định. Đối với cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào vẫn không bị phạt. 

HƯƠNG GIANG