Trong tháng 4, 8/11 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 4,63% (tác động làm giảm CPI chung 0,22%). Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 2% (tác động làm giảm CPI chung 0,41%) do giá gas đun, giá dầu hỏa giảm mạnh. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,87% (tác động làm giảm CPI chung 0,06%). Nhóm giáo dục giảm 0,76% (tác động làm giảm CPI chung 0,06%). Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,53% (tác động làm giảm CPI chung 0,03%). Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,3% (tác động làm giảm CPI chung 0,09%) do giá các mặt hàng thực phẩm giảm 0,46%, các loại rau tươi, khô và chế biến giảm mạnh do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào nên giá giảm 2,6%. Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,22% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,05%.

leftcenterrightdel

CPI tháng 4 và bình quân 4 tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng. 

Cũng trong tháng, 3/11 nhóm hàng có CPI tăng so với tháng trước: Nhóm thuốc và dụng cụ y tế tăng 0,01%; nhóm giao thông tăng 0,31% (tác động làm tăng CPI chung 0,03%) chủ yếu do giá xăng điều chỉnh tăng vào ngày 11-4 và ngày 21-4-2023 khiến giá xăng bình quân trong tháng tăng so với bình quân tháng trước. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,19%.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2023, có 8/11 nhóm hàng CPI bình quân tăng so với bình quân cùng kỳ năm trước: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 6,72%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,47%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,56%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,88%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,55%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,49%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,37%; nhóm hàng hóa khác tăng 2,9%. Có 3/11 nhóm hàng CPI bình quân 4 tháng đầu năm giảm so với bình quân cùng kỳ: Giáo dục giảm 3,62%; giao thông giảm 0,74% và bưu chính viễn thông giảm 0,3%.

Chỉ số giá vàng tháng 4-2023 tăng 2,71% so với tháng trước, tăng 4,42% so với tháng 12-2022 và tăng 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng tăng 0,29% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 4-2023 giảm 0,89% so với tháng trước, giảm 2,41% so với tháng 12-2022 và tăng 2,75% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,47% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Tin, ảnh: THẾ TRUYỀN