TS Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cho hay, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhấn mạnh 13 nhóm nhiệm vụ chung. Trong đó nội dung thực hiện số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính được triển khai tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ 1-6-2022, cấp huyện từ 1-12-2022, cấp xã từ 1-6-2023.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị trực tuyến. 

Về tiến độ và kết quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, trong tháng 5-2022, các bộ, ngành tập trung hoàn thành tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ (21/25 dịch vụ công) theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Quyết định 468/QĐ-TTg và Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, cổng Dịch vụ công Quốc gia để tự động điền thông tin, chia sẻ tài liệu đã số hoá hoặc là kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị khác. Các Bộ tích hợp đầy đủ thông tin về việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công Quốc gia để chia sẻ cho các địa phương quản lý, giám sát, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công này trên địa bàn tỉnh, thành phố…

Về đề xuất, kiến nghị đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành kết nối giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để tránh việc cán bộ, công chức phải thực hiện thao tác 2 lần trên 2 hệ thống (hiện mới kết nối, tích hợp được ở 27 địa phương). Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để tái cấu trúc quy trình, kết nối, tích hợp, xây dựng phần mềm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ dữ liệu và triển khai nhân rộng toàn quốc; phối hợp với các địa phương để kết nối, tích hợp với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh phục vụ cho tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền trên toàn quốc cấp giấy khám sức khoẻ điện tử để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến qua cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tin, ảnh: ANH VIỆT