Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định về đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã và đang tích cực, khẩn trương triển khai các Cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc.

Việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể về thời gian, nhân lực triển khai thực hiện Đề án với các nhiệm vụ trọng tâm chính như: Đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án.

Nhanh chóng thực hiện kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, thông tin vắc xin, xét nghiệm Covid-19, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm xác thực chính xác thông tin;

Đẩy mạnh chuẩn bị nền tảng, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, nhất là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm, y tế, giáo dục…

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải bố trí đủ nhân lực, nhất là nhân lực công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện; ưu tiên bố trí kinh phí hợp lý, hiệu quả triển khai Đề án. Khẩn trương rà soát, tháo gỡ ngay những vướng mắc, bất cập về quy định của pháp luật có liên quan trong thời gian sớm nhất để tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất tổ chức thực hiện hiệu quả.

Trước mắt, các bộ, ngành liên quan, xây dựng trình Chính phủ ban hành các nghị quyết, nghị định về đầu tư, xây dựng, phát triển, tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp; về quản lý, thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các cơ quan quản lý Nhà nước...để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với việc triển khai quyết liệt, các cấp, các ngành sẽ thực hiện thắng lợi Đề án này, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; đồng thời thảo luận về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khẳng định ý nghĩa to lớn, hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đặt ra các yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng, cơ chế chia sẻ dữ liệu...

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Tổ Công tác triển khai Đề án. Ảnh: Dương Giang

Hội nghị đã công bố quyết định phê duyệt danh sách và ra mắt Tổ Công tác triển khai Đề án gồm 16 thành viên là lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Tổ trưởng.

LÊ HUY