Phóng viên (PV): Thưa ông, ngành ngân hàng đã triển khai như thế nào về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ?

Phó thống đốc Đào Minh Tú: Ngay sau khi có Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, NHNN đã ban hành Công điện số 03/CĐ-NHNN ngày 31-3-2020, trong đó chỉ đạo cụ thể các đơn vị thuộc hệ thống NHNN và các NHTM triển khai ngay việc bố trí cán bộ làm việc tại nhà và một bộ phận cần phải được duy trì làm việc tại cơ quan.

Ngành ngân hàng là loại hình dịch vụ, phục vụ doanh nghiệp và người dân nhiều nhu cầu thiết yếu về tiền mặt và thanh toán nên vẫn phải bố trí cán bộ làm việc tại các trụ sở để đáp ứng yêu cầu đó.

PV: Ông có thể nói rõ hơn, cụ thể những bộ phận nào của NHNN và NHTM vẫn bố trí làm việc tại trụ sở?

Phó thống đốc Đào Minh Tú: Đó là hoạt động cung ứng tiền mặt và hệ thống thanh toán trong nền kinh tế vẫn phải được NHNN duy trì, đáp ứng đầy đủ cho lưu thông, bảo đảm thông suốt mạch máu của nền kinh tế. Đối với các NHTM, mọi hoạt động giao dịch thiết yếu như gửi tiền, rút tiền, thanh toán chuyển tiền, các hoạt động dịch vụ ngân hàng trực tuyến online, máy ATM vẫn được bố trí phục vụ bình thường trong 15 ngày tới.

Chúng tôi cũng giao cho lãnh đạo các NHTM thông báo với chính quyền địa phương để cho phép các chi nhánh, các phòng giao dịch được mở cửa hoạt động bình thường. Vì vậy, doanh nghiệp và người dân không nhất thiết phải rút tiền để dự phòng trong thời gian cách ly toàn xã hội mà vẫn thực hiện các dịch vụ tiền mặt thanh toán khi có nhu cầu cần thiết.

PV: Thưa ông, sau Công điện của NHNN, các NHTM triển khai như thế nào?

Phó thống đốc Đào Minh Tú: Trước đó, NHNN đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các NHTM về việc xây dựng các phương án, kịch bản nhằm đối phó với mọi diễn biến của dịch Covid-19. Vì vậy, việc triển khai các hoạt động phục vụ này không nằm ngoài các phương án, kịch bản đã có để bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn thông suốt.

Trân trọng cảm ơn ông!

NGỌC QUYẾT (thực hiện)