Theo Cục Phòng vệ thương mại, căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư số 42/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong vụ việc cụ thể được nêu tại phụ lục kèm theo thông báo.

leftcenterrightdel

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng phòng vệ thương mại tháng 3-2024. Ảnh minh họa: TTXVN 

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư số 37/2019/TT-BCT.

Đồng thời Cục Phòng vệ thương mại lưu ý, trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ cho năm 2024 sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT tại bất cứ thời điểm nào trong năm 2024.

Căn cứ Điều 15 và khoản 3 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ trước 17 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Hồ sơ gửi đến Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn; hoặc gửi trực tiếp đến Cục Phòng vệ thương mại theo địa chỉ: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương, địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (+84-24) 7303 7898.

TẠ TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.