leftcenterrightdel

PVFCCo đạt tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu, với sản lượng xuất khẩu ure đạt gần 100 nghìn tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Có được sự tăng trưởng tốt trong tiêu thụ như trên là do PVFCCo duy trì nhịp sản xuất an toàn, ổn định cũng như liên tục mở rộng thành công các sản phẩm, thị trường mới. Trong 6 tháng đầu năm 2024, PVFCCo sản xuất khoảng 553 nghìn tấn phân bón và hóa chất, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, PVFCCo đã tích cực phát triển thêm các dòng sản phẩm NPK mới, tiêu biểu là dòng NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE chuyên dùng cho mía đường, cây ăn trái, giúp cho lượng tiêu thụ NPK Phú Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 80 nghìn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023, mặc dù trong điều kiện thị trường năm nay có nhiều thách thức hơn như khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài, làm chậm mùa vụ và sức tiêu thụ phân bón.

leftcenterrightdel
PVFCCo đã tích cực phát triển thêm các dòng sản phẩm NPK mới, tiêu biểu là dòng NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE .

PVFCCo cũng đạt tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu, với sản lượng xuất khẩu ure đạt gần 100 nghìn tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023; giá xuất khẩu ure bình quân của PVFCCo cũng tăng hơn 8% so với năm 2023. Đặc biệt, mặt hàng ure xuất khẩu của PVFCCo được khách hàng quốc tế đánh giá rất cao do đáp ứng được các tiêu chuẩn đặc thù, khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, và linh hoạt đáp ứng thời gian giao hàng.

leftcenterrightdel
Mặt hàng ure xuất khẩu của PVFCCo được khách hàng quốc tế đánh giá rất cao do đáp ứng được các tiêu chuẩn đặc thù, khắt khe.

Trong 6 tháng cuối năm, PVFCCo sẽ cung ứng khoảng trên 650 nghìn tấn phân bón và hóa chất các loại, tiếp tục phát triển thêm các dòng sản phẩm mới và các thị trường quốc tế nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch cả năm 2024.

Một số chỉ tiêu KH chính trong năm 2024 của PVFCCo:

STT

Nội dung

ĐVT

KH 2024

1

Sản lượng sản xuất phân bón

nghìn tấn

      997,1

2

Sản lượng sản xuất hóa chất

nghìn tấn

        78

3

Sản lượng tiêu thụ phân bón

nghìn tấn

    1.278,1

4

Sản lượng tiêu thụ hóa chất

nghìn tấn

      119,28

5

Tổng doanh thu

tỷ đồng

  12.755

6

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

660

VŨ KHÔI