leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục thống kê 

 Đồ họa: TÔ NGỌC