Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm ước tính đạt 196,84 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7%. Tuy vậy, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng ước tính vẫn có mức xuất siêu 1,9 tỷ USD. Trong 5 tháng có 17 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, chiếm 82% tổng kim ngạch xuất khẩu, gồm: Điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; hàng dệt may; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ...

MAI THU HƯƠNG