Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 3658/TCT-QLN yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Theo Tổng cục Thuế, số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) cho thấy, tính đến thời điểm ngày 31-7-2023, một số cục thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm ngày 31-12-2022. Qua kết quả làm việc với Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác.

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ thuế năm 2023, về việc phân loại nợ, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế địa phương thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản; hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/Vietnamplus.vn 

Trường hợp sau khi rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ, chưa đúng tính chất nợ thì cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống TMS được phân loại đúng tính chất nợ và có đầy đủ hồ sơ.

Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Thuế sẽ thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31-7-2023 trên địa bàn cục thuế quản lý.

Đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, các cục thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, hàng tháng đôn đốc và điều chỉnh chỉ tiêu thu nợ cho các đơn vị quản lý trên địa bàn kịp thời; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh còn phải nộp sau quyết toán vào ngân sách nhà nước đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Theo TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.