QĐND Online - Ngày 16-12, tại Viện Công nghệ Môi trường, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH Việt Pháp, USTH), Viện nghiên cứu vì sự Phát triển (IRD), Pháp và Viện Công nghệ Môi trường (IET) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) đã chính thức ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Môi trường.

Thỏa thuận thúc đẩy việc thành lập liên minh đào tạo và nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà Trường USTH là trung tâm

Thoản thuận khung với thời hạn 5 năm được ký giữa 3 bên với mục đích tăng cường các hoạt động đào tạo và hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa các bên trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Môi trường. Tạo tiền đề cho việc triển khai phòng thí nghiệm hợp tác quốc tế giữa các bên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường đặt tại Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KHCNVN; tăng cường mối quan hệ hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Pháp...

Theo đó, các bên tham gia sẽ hỗ trợ các chương trình đào tạo cử nhân và Thạc sĩ ngành Nước - Môi trường - Hải dương học của Trường USTH thông qua việc cử cán bộ giảng dạy và nghiên cứu sang tham gia giảng dạy, nghiên cứu, hội thảo khoa học tại Trường; hỗ trợ USTH tuyển dụng và đào tạo giảng viên chất lượng cao trong nước; chia sẻ và hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo thực hành; tổ chức các buổi hội thảo và hội nghị khoa học quốc tế; hướng dẫn thực tập bậc ĐH và sau ĐH.

Hoạt động hợp tác sẽ được Hội đồng khoa học gồm đại diện của 3 bên giám sát và đánh giá thường niên mỗi năm một lần tại Pháp và Việt Nam.

Trước đây, IRD và USTH đã có hợp tác triển khai Phòng thí nghiệm Gen lúa (đặt tại Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) và chương trình đào tạo, nghiên cứu ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Tin, ảnh: NGUYỄN HIẾU