Những kết quả đáng khích lệ

Theo ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên: Năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản của tỉnh Hưng Yên vẫn tăng 3,47% so với năm 2019; đóng góp 9,65% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Thu nhập bình quân trên 1ha canh tác đạt hơn 210 triệu đồng, tăng 7,5 triệu đồng so với năm 2019. Trong năm, tỉnh đã chuyển đổi 1.897ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác; hình thành và phát triển nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản, như: Chuỗi tiêu thụ lúa, gạo; chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; chuỗi sản xuất, tiêu thụ nhãn... Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 50 triệu đồng/người/năm (tăng 5 triệu đồng so với năm 2019).

leftcenterrightdel
Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình anh Hoàng Văn Đông ở xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu cho thu nhập cao. Ảnh: VĂN ĐẠT 

Giai đoạn 2015-2020, cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên chuyển dịch tích cực, tăng cả về năng suất và chất lượng; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 tăng 1,4 lần so với năm 2015. Có được kết quả này là nhờ tỉnh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực. Tỉnh đã chuyển đổi 9.700ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, qua đó, làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo đà phát triển mạnh nông nghiệp hàng hóa. Ngoài ra, chăn nuôi cũng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi tập trung theo mô hình VietGap; thủy sản phát triển ổn định với sản lượng đạt trên 46.000 tấn, tăng hơn 34% so với năm 2015. Tỉnh cũng thu hút hơn 200 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đăng ký gần 15.000 tỷ đồng.

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2015-2020 cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, kết thúc năm 2020, 10/10 huyện, thành phố, thị xã của Hưng Yên được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành NTM. Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành xây dựng NTM năm 2020. Đời sống nông dân ngày càng khá giả, nông thôn ngày càng văn minh. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người, tăng 3,6 lần so với năm 2011; giá trị thu bình quân đạt 202,5 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%, có 96,7% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh...

Nhiều giải pháp vì nông dân, nông thôn

Từ những kết quả nêu trên cùng lợi thế có gần 100km sông Hồng, sông Luộc chảy qua địa bàn, gần 5.000ha đất vùng bãi ven sông, tỉnh Hưng Yên xác định phát triển kinh tế vùng bãi là bước đột phá trong nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2025, giá trị bình quân thu được trên 1ha canh tác đạt hơn 250 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) huyện Khoái Châu chia sẻ: “Những năm qua, diện tích gieo trồng cây hằng năm, cây vụ đông, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở huyện Khoái Châu không ngừng tăng. Năm 2020, toàn huyện có 700,8ha cây ăn quả chủ lực được cấp giấy chứng nhận VietGap. Ngoài ra, còn có một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế, như: Mô hình dưa lưới trong nhà với tổng diện tích 13.000m2; mô hình hoa lan Mokara; các mô hình liên kết chuỗi trong chăn nuôi và trang trại gà thịt, gà đẻ trứng... Kinh tế hợp tác và hợp tác xã cũng từng bước đổi mới và phát triển, giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa tập trung theo quy mô lớn thông qua liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho nông dân”. Với huyện Yên Mỹ, ông Nguyễn Văn Kha, Trưởng phòng NN&PTNN huyện cho biết: “Chúng tôi căn cứ vào điều kiện thổ nhưỡng để tham mưu cho UBND huyện quy hoạch các vùng trồng cây rau màu, cây ăn quả, cấy lúa... hợp lý. Nổi bật là huyện đã xây dựng được vùng trồng lúa nếp thơm với diện tích hơn 420ha tại xã Trung Hòa; cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác lúa... góp phần hiện thực hóa mục tiêu nông dân khá giả, nông thôn văn minh”.

leftcenterrightdel
Mô hình trồng hoa hướng dương của gia đình anh Đào Văn Quyên ở xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu mang lại hiệu quả cao. Ảnh: VĂN ĐẠT 

Nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông dân khá giả, nông thôn văn minh, giải pháp được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra gồm: Lập và thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng bãi để thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, nâng cao giá trị sử dụng đất; tiếp tục triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa quy mô lớn, sản xuất sạch, an toàn, chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thông tin, công nghệ số gắn với phát triển thương mại điện tử; bảo đảm diện tích trồng lúa theo quy hoạch, tiếp tục chuyển đổi phù hợp theo kế hoạch 4.000-5.000ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản, gắn với sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; phát triển những vùng chuyên canh, thâm canh sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi, tạo chuyển biến mới trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Huy động nguồn lực xã hội, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của người dân...

ĐỨC TUẤN - VĂN THI