Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, đề án đã tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam...

 Cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân

Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phó chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 896 cho biết, sự ra đời của Đề án 896 đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Tổng hợp kết quả rà soát của 22 bộ, ngành, đến nay trong tổng số 1.934 TTHC có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 TTHC, chiếm tỷ lệ 58,2%, trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 TTHC, đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 TTHC, sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Ban chỉ đạo 896 đã thực hiện rà soát độc lập và đề xuất rà soát bổ sung đối với 399 TTHC, đề xuất các phương án đơn giản hóa mạnh mẽ hơn đối với 406 TTHC, nâng tổng số thủ tục có phương án lên 1.525 TTHC.

leftcenterrightdel
Người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tại UBND phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: VIỆT TRUNG 

Về nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp căn cước công dân đã được thực hiện theo đúng tiến độ. Nổi bật là đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan triển khai hai dự án. Trong đó, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát 5 luật, 2 nghị định, 12 thông tư cần sửa đổi; đã cơ bản hoàn thành việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư và nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 5-3-2021, đã thu thập được 86.603.192 phiếu DC01 của 59/63 địa phương; tiến hành chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu của 4 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh đã có sẵn là: 11.204.794 phiếu DC01 (đạt 99,06%); cập nhật được 16.050.224 phiếu DC02. Đến nay, trên toàn quốc đã thu nhận trên 30 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, phấn đấu đến ngày 1-7-2021 cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử phục vụ giao dịch của nhân dân. Đây chính là nội dung cốt lõi để cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư

Thượng tá Tô Anh Dũng đánh giá, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc triển khai Đề án 896 còn gặp một số khó khăn cũng như hạn chế. Đó là việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa đồng bộ, thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc khai thác, kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành chưa có sự chuyển động đồng bộ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng nhưng nhiều bộ, ngành, địa phương chưa có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả. Chưa có cơ chế thống nhất, hợp lý xử lý đối với các trường hợp dữ liệu công dân có sai lệch (sai thông tin giữa chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân với hộ khẩu hoặc trong các giấy tờ này chỉ có thông tin về năm sinh mà không có thông tin về ngày, tháng sinh), dẫn đến gia tăng TTHC không đáng có, gây sức ép cho người dân, khó bảo đảm chất lượng đăng ký hộ tịch.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 896, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: Năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tiếp tục đưa Đề án 896 vào thực tiễn để hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử, trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Hoàn thành, mở rộng việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện TTHC.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Tăng cường mạnh mẽ kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công một cách có hiệu quả giữa Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp; tổ chức chính trị, xã hội liên quan. Các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tích cực đồng hành cùng Bộ Công an trong quá trình triển khai hai dự án, bảo đảm sự đồng bộ, kết nối trong xây dựng Chính phủ điện tử.

LA DUY