Ngày30/8, Bộ Y tế gửi văn bản chỉ đạo tới các sở y tế địa phương nghiêm cấm mua bán, cho tặng các thành phần chất thải có yếu tố nguy hại chưa qua xử lý.

Bộ Y tế cũng yêu cầu giám đốc Sở y tế các địa phương kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trực thuộc như: quá trình thu gom các chất thải có chứa các thành phần có thể tái chế như: nhựa, thuỷ tinh, giấy, kim loại,... tại các khoa, phòng của cơ sở y tế.

Theo đó, các bệnh viện cần xây dựng và cụ thể hoá quy trình thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý, tiêu huỷ chất thải y tế của đơn vị mình. Trách nhiệm quản lý chất thải và kiểm tra giám sát việc thực hiện cần được phân công cụ thể cho cán bộ quản lý.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu Sở y tế phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch quản lý và xử lý chất thải y tế cho toàn bộ hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn. Văn bản yêu cầu các Sở khẩn trương thực hiện và báo cáo về Vụ Điều trị trước ngày 30/9.

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện phụ sản TƯ, cho biết: Hệ thống xử lý nước thải tại chỗ trị giá trên 2 tỷ đồng của bệnh viện sẽ được đưa vào hoạt động trong vài ngày tới. Toàn bộ nước thải của bệnh viện sẽ được xử lý trước khi đổ ra hệ thống nước thải chung của thành phố. Toàn bộ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải này được lấy từ ngân quỹ của bệnh viện.

Được biết từ trước tới nay, rác thải của bệnh viện này bao gồm: chại lọ đựng thuốc, dịch truyền, hoá chất, băng, gạc… vẫn được xử lý theo quy trình: phân loại, cho vào từng thùng cac-tông cứng, có ký hiệu riêng rồi giao cho Công ty Môi trường đô thị Hà Nội.

Theo : DÂN TRÍ-P. Thanh