Góp phần quan trọng vào thành công của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) trên mọi lĩnh vực, trong 3 năm qua là do Đảng bộ PVFCCo đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Các đồng chí trong cấp ủy, ban lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt là những đồng chí đứng đầu, đã tiếp tục thể hiện sự gương mẫu trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy và chi bộ Đảng; thể hiện trách nhiệm cao với tổ chức, đơn vị và người lao động; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng; thực hiện đầy đủ chức trách cá nhân trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ đảng viên, công dân ở nơi cư trú; cuối năm, tất cả cán bộ, đảng viên giữ chức vụ trong toàn Đảng bộ đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Các đoàn thể chính trị - xã hội của PVFCCo đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tới các đoàn viên, hội viên và người lao động và đã đạt được một số kết quả tích cực. Trong bối cảnh tiết kiệm, tiết giảm chi phí hoạt động, các đoàn thể đã duy trì được các hoạt động cốt lõi truyền thống, đồng thời có nhiều đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, động viên đoàn viên, hội viên vượt khó khăn, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh.

Kết quả, qua các năm 2016, 2017 và 2018, tất cả các tổ chức Đảng trong Đảng bộ PVFCCo đều đạt tiêu chuẩn từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 Đảng bộ cơ sở và 4 Chi bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua nhiều năm đã phát huy tác dụng tích cực, nhất là trong các phong trào thi đua như: Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm; thi đua bảo đảm tiến độ và chất lượng đợt sửa chữa lớn; thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động với hiệu quả cao nhất do chính quyền và Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động. Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, PVFCCo đều có kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời.

Trong 3 năm 2016, 2017 và 2018, toàn PVFCCo có 386 sáng kiến, cải tiến được công nhận với giá trị làm lợi là 70,7 tỷ đồng. Sang năm 2019, phong trào lao động sáng tạo của PVFCCo tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Đến hết quý I/2019, đã có 61 ý tưởng đăng ký, trong đó có 18 ý tưởng được phê duyệt cho nghiên cứu, áp dụng.

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy PVFCCo luôn chỉ đạo sát sao công tác tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực để tăng năng suất lao động. Năm 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, không có trường hợp tham nhũng, lãng phí nào xảy ra, tổng giá trị tiết kiệm trong toàn PVFCCo đạt 338,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, quá trình triển khai Chỉ thị 05 trong 3 năm qua ở PVFCCo cũng có những hạn chế nhất định, như: Một số tổ chức Đảng còn lúng túng và chưa quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05; cách thức tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chưa phong phú…

Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVFCCo khẳng định, thời gian tới, Đảng ủy PVFCCo sẽ tiếp tục cải tiến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 với các hướng dẫn phù hợp để tiếp tục giảm bớt thủ tục trong triển khai và công tác tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời sẽ quyết liệt hơn trong việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở các đơn vị./.

ĐÌNH KHÔI