Nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của các doanh nghiệp. Bên cạnh nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình đã xuất hiện không ít doanh nghiệp chây lỳ, trốn thuế, thậm chí là trốn thuế với số lượng lớn. Xin đơn cử ví dụ về hai doanh nghiệp trốn thuế tại thành phố Cần Thơ. Đó là Công ty Xây dựng Công trình giao thông 586 và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 8. Trước những biểu hiện dây dưa, nợ thuế quá phức tạp và nghiêm trọng của hai đơn vị, tỉnh quyết định thanh tra về nội dung này. Theo kết luận của Đoàn thanh tra liên ngành do Cục thuế Cần Thơ chủ trì thì hiện hai công ty nợ tổng số tiền thuế lên đến gần 200 tỷ đồng. Cụ thể hai công ty phải đóng số thuế theo thứ tự là 153 tỷ đồng và 51 tỷ đồng, nhưng cả hai mới chỉ đóng 4 tỷ đồng và 1 tỷ đồng! Cơ quan thuế địa phương đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở hai đơn vị nhưng vẫn không có kết quả.

Dù do nguyên nhân chủ quan và khách quan gì thì những hành vi trốn thuế trên cũng không thể chấp nhận được. Nó thể hiện sự chấp hành pháp luật không nghiêm, tạo ra những bất hợp lý, thiếu công bằng giữa các doanh nghiệp, gây thất thu cho nền tài chính của đất nước. Vì vậy, ngành thuế cũng như các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hoạt động, tích cực đôn đốc thu nợ thuế bằng những biện pháp kiên quyết và hiệu quả. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, số lượng tiền thuế lớn, nếu cần thiết phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật. Về phía các doanh nghiệp cũng cần nêu cao ý thức trách nhiệm khắc phục khó khăn, trở ngại để thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình.

TRẦN VIỆT