Ứng dụng này được tích hợp nhiều nội dung như: Địa điểm du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải trí. Du khách có thể tra cứu những thông tin cần thiết cho các chuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Long An với giá và dịch vụ được công khai. Các thông tin về du lịch, dịch vụ liên quan cũng được cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu tra cứu của du khách trong và ngoài nước. Cổng thông tin và ứng dụng di động du lịch thông minh tỉnh Long An là giải pháp quan trọng nhằm kích cầu du lịch nội địa tỉnh, giúp các doanh nghiệp du lịch mở rộng cơ hội kinh doanh, tạo các chuỗi liên kết bền vững.

THÀNH CHÂU