Ngay từ những ngày đầu thành lập, lãnh đạo Cục đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ, tuyển dụng những cán bộ có kinh nghiệm ở các cơ quan trong và ngoài bộ về công tác tại cục; bên cạnh đó luôn quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ nâng cao năng lực trong công tác chuyên môn, cũng như công tác chính trị tư tưởng. Từ con số ban đầu được thành lập chỉ có 5 người được điều động từ các đơn vị trong và ngoài bộ về, đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cục đã lên đến gần 80 người.

leftcenterrightdel

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Vietnam Growtech 2019) do Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ phối hợp với các đơn vị tổ chức. 

Về công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước được giao, Cục PTTTDN đã luôn chủ động triển khai thực hiện, đồng thời tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật, bao gồm: Luật KH&CN, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 7 Nghị định của Chính phủ, 2 Quyết định của Thủ tướng và 9 Thông tư của Bộ KH&CN. 

Trong công tác nghiên cứu thực hiện các đề án, nhiệm vụ khoa học, đơn vị đã và đang chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu trong giai đoạn 2011-2021, trong đó có nhiều đề tài đã được nghiệm thu là cơ sở khoa học giúp Cục PTTTDN triển khai xây dựng các văn bản chính sách pháp luật phục vụ công tác phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Cục PTTTDN thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều sự kiện kết nối cung cầu công nghệ lớn như: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (Techfest), Triển lãm Quốc tế thiết bị và công nghệ Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Vietnam Growtech)…

Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được, Cục PTTTDN đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN các năm: 2016, 2017, 2018, 2020; Cờ thi đua của Bộ KH&CN năm 2015, 2019 và Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015.

Tin, ảnh: LA DUY