QĐND Online - Cuộc thi báo chí với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” đã được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phát động sáng 4-12, tại Hà Nội. Thông qua cuộc thi, nhằm phát hiện, biểu dương kịp thời những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác dân vận, thúc đẩy và nhân rộng phong trào “Dân vận khéo”; thiết thực góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Báo QĐND Online giới thiệu thể lệ cuộc thi báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”

1- Thời gian tổ chức

- Cuộc thi được tổ chức từ tháng 12-2013 đến tháng 12-2014.

- Nhận tác phẩm dự thi sau lễ phát động (4-12-2013). Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm: 31-12-2014 (theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email).

- Tổng kết và trao giải cuộc thi vào Quý I-2015.

2- Phương thức dự thi

* Các tác phẩm báo in, báo điện tử dự thi theo các thể loại:

+ Bài phản ánh

+ Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí

+ Gương người tốt việc tốt…

Bài viết kèm theo ảnh. Độ dài không quá 2.500 chữ.

* Tác phẩm truyền hình dự thi, gồm 2 thể loại:

+ Phóng sự, phóng sự chân dung: Thời lượng 5 đến 10 phút.

+ Phim tài liệu: Thời lượng 15 đến 20 phút.

Tác phẩm truyền hình gửi dự thi in thành đĩa DVD, hoặc file ổ cứng chuẩn MPEG2.

* Tác phẩm phát thanh dự thi, gồm 2 thể loại:

+ Bài phản ánh, gương người tốt: Thời lượng 4 đến 5 phút.

+ Phóng sự: Thời lượng 5 đến 7 phút.

Các tác phẩm dự thi phát thanh phải có văn bản lời viết, file âm thanh, có phỏng vấn kèm theo

Yêu cầu: Cá nhân, tập thể, sự việc trong tác phẩm phải là người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng, được phản ánh trung thực.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi không quá 3 tác phẩm xét giải.

3- Đối tượng dự xét giải

- Tất cả cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, các cộng tác viên, thông tin viên, bạn đọc trên địa bàn cả nước có tác phẩm tham gia Cuộc thi báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”, đã được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động, đều có thể gửi tác phẩm về Ban Tổ chức để tham gia xét giải.

4- Cơ cấu giải thưởng

* Tác phẩm báo in:

- 1 giải nhất: 15 triệu đồng.

- 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 3 giải ba, mỗi giải 7 triệu đồng.

- 15 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

* Tác phẩm báo điện tử:

- 1 giải nhất: 15 triệu đồng.

- 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 3 giải ba, mỗi giải 7 triệu đồng.

- 15 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

* Tác phẩm truyền hình:

- 1 giải nhất: 15 triệu đồng.

- 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 3 giải ba, mỗi giải 7 triệu đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

* Tác phẩm phát thanh

- 1 giải nhất: 15 triệu đồng.

- 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 3 giải ba, mỗi giải 7 triệu đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

* Tác phẩm dự thi, xét giải được gửi đến Ban tổ chức như sau:

- Tác phẩm báo in đề nghị gửi về: Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân. Địa chỉ: số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn; fax: 043. 7474913;

Điện thoại: 069.696.514; 043.7478610.

- Tác phẩm Báo Điện tử đề nghị gửi về: Phòng Biên tập Báo Điện tử, Báo Quân đội nhân dân. Địa chỉ: số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội. Thư điện tử: dientubqd@gmail.com; Điện thoại: 069.551452; 043.7471748.

- Tác phẩm truyền hình đề nghị gửi về: Phòng Thời sự truyền hình (Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội) số 2, phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Điện thoại: 553.285; 069.696539.

- Tác phẩm phát thanh đề nghị gửi về: Phòng Chuyên đề phát thanh (Trung tâm Phát thanh-truyền hình Quân đội) số 2, phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Điện thoại: 553.279; 069.696.542.

* Lưu ý:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử dự xét giải: Gửi bản photocoppy có xác nhận, đóng dấu của cơ quan báo chí đã đăng tải tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh, tác phẩm truyền hình: Gửi kèm giấy chứng nhận có dấu của cơ quan đã phát sóng tác phẩm.

- Tác phẩm gửi dự thi, dự xét giải, Ban tổ chức không trả lại bản thảo, băng đĩa hình, băng đĩa phát thanh.