Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì Phiên họp. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc, đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan. 

Trưởng Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo nêu rõ, tại phiên họp này, Tiểu ban nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban từ sau phiên họp thứ 5 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến nay và dự kiến những công việc thực hiện trong thời gian tới. Các thành viên Tiểu ban thảo luận dự thảo Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đại diện lãnh đạo Tiểu ban phụ trách về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trình bày báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Ông Phùng Quốc Hiển lưu ý ngay sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia như xem xét việc giải quyết những khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (nếu có); giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội...

TTXVN