* Khối Quân đội ở Trung ương có 15 người trong danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần này, suốt thời gian qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã dành những nỗ lực rất lớn với mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Ở Trung ương, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đến các địa phương để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, để cử tri nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú để triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 197 người được giới thiệu ứng cử tại 115 xã, phường, thị trấn thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến 10 giờ ngày 12-4-2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được đầy đủ 197 biên bản về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 197 người (khối các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương) được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bảo đảm đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia thông báo vắn tắt với các đại biểu về kết quả của Phiên họp thứ tư, Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa diễn ra ngày 13-4. Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ có nghị quyết công bố danh sách người ứng cử theo từng đơn vị. Việc phân bổ người ứng cử từ Trung ương về các đơn vị bầu cử phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng tiêu chí, phân bổ theo địa bàn; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ. Nhân dịp này, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia cảm ơn đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác chuẩn bị cho bầu cử. Nhờ vậy, phần lớn các công việc đều thành công.

Sau khi thảo luận công khai, minh bạch, dân chủ, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Trung ương với đa số đại biểu đồng ý. Như vậy, 197 người thuộc khối Trung ương đều được chọn vào danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong số 197 người ứng cử thuộc khối Trung ương có 12 người thuộc các cơ quan Đảng, 3 người thuộc cơ quan Chủ tịch nước, 113 người thuộc các cơ quan của Quốc hội, 17 người thuộc Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ, 15 người thuộc khối Quân đội ở Trung ương, 3 người thuộc Bộ Công an, 1 người thuộc Tòa án Nhân dân Tối cao, 1 người thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 1 người thuộc Kiểm toán Nhà nước, 31 người thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

CHIẾN THẮNG